Udearealer

Grunden på 5.161 m2 er udlagt i:

  • 430 m2 stor lukket gårdsplads
  • Forhave mod fælles privat vej mod øst
  • Køkkenhave mod vest
  • Parklignende have syd for stuehuset med tilhørende 200 m2 sø
  • Tidligere ridebane på 1.000 m2 langs med vejen mod øst.